Zgłoszenia

Zgłoszenia na zawody prosimy przesyłać na adres e-mail godim123@gmail.com do dnia 17 stycznia 2018r.

Wysyłając zgłoszenie prosimy o podanie następujących informacji:

  • imię i nazwisko
  • wiek lub kategorię wiekową
  • adres (miasto)
  • nr telefonu
  • rodzaj konkurencji (szabla, miecz – mogą być obie)
  • nazwę grupy szermierczej lub status zawodnika indywidualnego
  • czy zawodnik posiada własną maskę szermierczą

Kwota wpisowego to 80 zł, obiad płatny dodatkowo (12 zł).

Kwotę  80 zł wpisowego oraz koszt obiadu 12 zł, jeżeli ktoś zamawia, należy wpłacić na rachunek:

Fundacja Go-Now

Bank PEKAO SA 37 1240 3419 1111 0010 3480 0914

do dnia 17 stycznia 2018 r. – z adnotacją Działalność statutowa – Mistrzostwa 2018

Po dniu 17 stycznia 2018 r. wpisowe będzie wynosiło 100 zł

Zgłoszenia do Ceremonii Fechtschule będą zbierane w sobotę, 20 stycznia, w punkcie rejestracji

Reklamy